Bowling

Bowlingové dráhy

Ponúkame Vám dve štandardné šnúrové dráhy - dvojdráhu s UV podsvietením. Pre tých, čo si chcú zahrať častejšie je pripravená vernostná kartička (informácie na info@bowlinghorneoresany.sk, 0918 80 63 37).

V našom moteli na Vás čakajú dve moderné dráhy s UV podsvietením. Bowling je moderná hra, ktorej počiatky siahajú už do starovekého Egypta a ktorá určite zaujme ako mladších, tak i starších, od profesionálov až po tých, čo sa postavili na dráhu prvý krát.

Cenník

Pondelok až štvrtok a nedeľa
● od 10:00 do 17:00: 10,00 € / dráha / hodina
● po 17:00: 12, 00 € / dráha / hodina

Piatok a sobota
● od 12:00 do 17:00: 12 € / dráha / hodina
● po 17:00: 14 € / dráha / hodina

● jednorazové ponožky: 0,50 € / kus
● oslávencom, ktorý majú meniny alebo narodeniny poskytujeme v daný deň 10% zľavu na bowling

Bowling Horné Orešany

Príďte sa zabaviť a zašportovať s kamarátmi, známymi, či rodinou. Len 15 km od Trnavy máte k dispozícií dve moderné dráhy, priamo spojené s barom.

O HRE

Princíp

  • hra sa skladá z desiatich kôl, (tzv. frame.)
  • v každom hode (s výnimkou posledného) má hráč dve možnosti, aby zrazil desať kolkov
  • v prípade zrazenia všetkých desiatich kolkov prvým hodom, tzv. strike, sa druhý hod už nehádže a hrá ďalší hráč
  • pokiaľ sa v desiatom kole hráčovi podarí aspoň druhým hodom zraziť všetky kolky (tzv. spare), hádže ešte raz, teda po tretíkrát
  • v prípade, že v desiatom kole hráč prvým hodom všetky kolky zhodí, má ešte ďalšie dva pokusy

Bodovanie

  • za každý zrazený kolok má hráč jeden bod
  • ak hráč hodí strike, k hodnoteniu daného kola sa mu pripočítavajú ešte body z nasledujúcich dvoch hodov
  • v prípade spare sa mu k hodu pripočítavajú body z jedného nasledujúceho hodu
  • v jednej hre sa teda dá dosiahnuť maximálne 300 bodov (12 po sebe idúcich hodení strike)